Chi tiết dự án

Poster quảng cáo show diễn nhà hát lớn Hà Nội

Poster quảng cáo show diễn nhà hát lớn Hà Nội

  • Tác giả: ngoc hai
  • /
  • Ngày đăng: 17/04/2018
  • /
  • Bình luận: 0

Thông tin chi tiết dự án

Phản hồi của khách hàng

Poster quảng cáo show diễn tại nhà hát lớn Hà Nội

Poster quảng cáo show diễn tại nhà hát lớn Hà Nội

Demo thiết kế poster quảng cáo show diễn tại nhà hát lớn Hà Nội

Demo thiết kế poster quảng cáo show diễn tại nhà hát lớn Hà Nội

Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa (Mặt trước)

Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa (Mặt sau)

Demo Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

Demo Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

Demo Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

Demo Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

Demo Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

Demo Poster quảng cáo phiên bản thu nhỏ dùng để làm vé vào cửa

( 0 ) Bình luận

Bình luận

Hãy để lại bình luân, chia sẻ ý kiến của bạn về những dự án chúng tôi đã thực hiện. Nhờ vào đó chúng tôi có thể cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn trong tương lại.